Schrijven is een vak


Iedereen kan een pen vasthouden of met een tekstverwerker omgaan, maar schrijven is een vak apart. Schrijven is op de eerste plaats luisteren. Weten wat de klant wil, betekent luisteren naar wat hij te vertellen heeft en begrijpen waar het in zijn bedrijf om draait. Haal daar de elementen uit die de opdrachtgever terug wil zien in zijn verhaal. Met de juiste (bedrijfs)journalistieke invalshoek ontstaat een goede tekst. Een tekst die gelezen en begrepen wordt.


Bij het schrijven van een tekst is het belangrijk te weten voor wie de tekst bedoeld is. Dit bepaalt in hoge mate de aard van het verhaal en de toonzetting. Het maakt een wereld van verschil of de tekst bestemd is voor klanten of om een belangrijke investeerder informatie te verstrekken. Overigens gaat het er in alle gevallen om, dat de lezer van de tekst de boodschap in één keer tot zich kan nemen èn dat deze boodschap blijft hangen. Helder formuleren met een taalgebruik dat past bij de doelgroep en creativiteit zijn de basisvaardigheden die elke tekstschrijver moet hebben.


Mijn uitdaging is bovenal om ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk op papier te krijgen.